ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

22/08/2016
อ่าน : 587 ล่าสุด : 2016-08-22 13:33:54


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น