ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม "การจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างมีประสิทธิภาพ"

17/03/2017
อ่าน : 758 ล่าสุด : 2017-03-27 15:51:12


     ฝ่ายวิจัยได้จัดการอบรมในหัวข้อ "การจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างมีประสิทธิภาพ"เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5310 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทย์ศาสตร์ โดยในการอบรมครั้งนี้ คุณจารุวรรณ ดวงอ่อนนาม  เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น