ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน Good Clinical Practice for Biomedical Research (GCP Training)

23/12/2014
อ่าน : 1072 ล่าสุด : 2015-02-08 17:00:23


ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง  Good Clinical Practice for Biomedical Research (GCP Training) ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ.ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถลงทะเบียนเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1H6aA3iLFv_JEDhdCnGhVIcOs2IgFr74SAB1w7vzZgO8/viewform

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


23/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น