ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2560

07/07/2017
อ่าน : 514 ล่าสุด : 2017-07-07 15:43:57


   ฝ่ายวิจัย ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางการวิจัย ประจำปี 2560 เพื่อมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิกและปรีคลินิก รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

   หากนักวิจัยท่านใดสนใจ โปรดส่งผลงานวิจัยตามแบบที่กำหนดใส่ซอง "ลับ" จำนวน 1 ชุด (พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลผลงานหรือไฟล์ข้อมูลทางอีเมล) ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถ Download แบบฟอร์มcได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/07/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น