ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


แนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่าง TCELS กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

30/11/-0001
อ่าน : 423 ล่าสุด : 2019-11-05 11:32:28


ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดและเติบโตในประเทศไทยมากขึ้น โดยศูนย์ความเลิศฯ เล็งเห็นถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในหลายด้าน ซึ่งได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันด้าน Bio Engineering, AI, การพัฒนายา Bio Pharma, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเสริมอาหารและเครื่องสำอาง, การพัฒนางานด้าน Cell & Gene therapy, โครงการเวชนคร (Medicopolis) Medical Hub, Smart City, Sciences Park และงานทดสอบวิจัยด้านอื่นๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีการนำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูล ที่แนบมาพร้อมนี้

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


05/11/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น